Dodaj do ulubionych   |   strona główna  
 

 

 

|    NOCLEGI    |    WYCIĄGI    |    INFORMATOR   |    GALERIA    |    KONTAKT    |


Imprezy w Piwnicznej Zdrój i okolicy

        

Poniżej znajdują się propozycje imprez plenerowych i zawodów sportowych
w Piwnicznej

Jeśli masz informacje o jakiejś imprezie, lub sam ją organizujesz, przyślij nam taka informację! Umieścimy wpis w naszym kalendarzu.
portal@piwniczna-zdroj.com
 


 

 


 
M A R Z E C / K W I E C I E Ń
Prezentacja potraw wielkanocnych - nawiązujących do tradycji regionu ,oraz dekoracje stołów przygotowanych przez Stowarzyszenia z terenu MiG Piwniczna-Zdrój. Prezentacji towarzyszy rozstrzygnięcie konkursu „Na najładniejszą palmę wielkanocną”

M A J
Majówka w Piwnicznej - Impreza trzydniowa nawiązująca do święta flagi oraz uroczystości 3-majowych. W programie festyny rodzinne, okolicznościowe programy słowno-muzyczne , Msza św. przemarsz Orkiestry Dętej pod pomnik.

Piknik ekologiczny - Celem Pikniku jest kształtowanie dbałości o środowisko naturalne wśród mieszkańców naszej społeczności, wzrost poziomu wiedzy dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów i ich segregacji. Do Pikniku przygotowują się wszystkie szkoły i przedszkola z różnymi przedstawieniami i występami. Ogłaszany jest konkurs w dziedzinie :EKO-TEATR, EKO-PLAKAT, EKO-KABARET, EKO-ZDJĘCIE. Program pikniku obejmuje : ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, prezentacje szkół, występy zespołów.

C Z E R W I E C
Rodzice dzieciom -
Szkolny festyn z okazji Dnia Dziecka przygotowany we współpracy z Radą Rodziców . W programie występy zespołów, gry zabawy , programy artystyczne (współorganizacja).

L I P I E C
Amatorski turniej piłki nożnej - Popularyzacja sportu jako formy wypoczynku, turniej rozgrywany jest „na wesoło”. Drużyny składają się w zawodników wytypowanych przez zakłady pracy, księży, nauczycieli, Straży Granicznej oraz sportowców z klubu.

Dni Piwnicznej - Impreza coroczna mająca na celu prezentację dorobku kulturalnego artystów i zespołów z terenu MiG Piwniczna-Zdrój wzbogacona o występy gwiazd estradowych. Imprezie towarzyszy jarmark rozmaitości na którym prezentują się miejscowi twórcy ludowi , stowarzyszenia z potrawami regionalnymi oraz inne różnorodne stoiska.

S I E R P I E Ń
Spotkanie poezji i muzyki Gór - Wrzosowisko - Czyli Spotkanie poetów gór organizowane jest od przeszło 10 lat. Nad organizacją czuwają poetki piwniczańskie Barbara Paluchowa oraz Wanda Łomnicka-Dulak. Impreza cieszy się dużą popularnością wśród turystów przybyłych z całej Polski. Imprezie towarzyszy odbywający się międzynarodowy konkurs „Sen o Karpatach”. Efektem prac są wydania książkowe wierszy należących do uczestników konkursu−„W liliowej ciszy”−„Wrzosowisko IV”−„Ziemia otulona wierszem”−„Na liliowym zboczu”−„Sen o Karpatach"

W R Z E S I E Ń

Koncert na 100 mandolin - jest imprezą cykliczną łączącą lokalną tradycję gry na mandolinie z promocja regionu. Ideą przedsięwzięcia jest spotkanie zespołów grających na mandolinie i wspólne zaprezentowanie szerokiej publiczności przygotowanego wspólnie repertuaru. Co roku na koncert zapraszany jest inny zespół aby pokazać szeroką gamę repertuaru. Do tej pory w koncertach udział wzięli : Orkiestra Mandolinowa z Warszawy, Kolska, Ukrainy , Słowacji oraz nasza Orkiestra Mandolinowa „ECHO”.

 

Więcej: www.mgok.piwniczna.pl


27 Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych  ŚWIĘTO DZIECI GÓR w Nowym Sączu
Festival of the Children of Mountains

21-28 lipca 2019Festiwal jest miejscem spotkania dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych, gdzie - podczas wspólnej zabawy - zapoznają się one z bogactwem i różnorodnością tradycji różnych krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników. Uczestnikami ŚWIĘTA DZIECI GÓR są polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne reprezentujące różne grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich kontynentów. W sumie w imprezie uczestniczy ok. 500 dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

Przez siedem festiwalowych dni dzieci razem mieszkają, koncertują, jeżdżą na wycieczki, palą ogniska i spędzają jeden dzień w domach swoich polskich partnerów. Na koncert finałowy przygotowują wspólny program, w którym z elementów kultur i obyczajów poszczególnych narodów powstaje nowa jakość. Taki sposób realizacji festiwalu pozwala dzieciom odnaleźć własny język komunikacji, dzięki któremu znikają obawy przed „Innością”, a naturalna każdemu człowiekowi nieufność do wszystkiego co obce i niezrozumiałe zamienia się w akceptację „inności” i w konsekwencji w przyjaźń rozwijającą się w późniejszych kontaktach.

Festiwal jest realizowany od 1992 roku
. W swoich założeniach nawiązuje on do przesłanek programowych ŚWIĘTA GÓR - przedwojennej imprezy zainicjowanej przez Związek Ziem Górskich, której głównym celem była ochrona dziedzictwa kulturowego - pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji ludowej kultury i sztuki mieszkańców terenów podkarpackich. Obecnie, poprzez oryginalne założenia programowe, wyróżniające festiwal nowosądecki spośród innych imprez dziecięcych o podobnym charakterze, stał się on wydarzeniem, którego znaczenie wykracza daleko poza samą ochronę i prezentację ludowej kultury.

Podczas Festiwalu organizowane są OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY INSTRUKTORSKIE

dyrektor festiwalu - Antoni Malczak
reżyser koncertów - Józef Broda
kierownik Biura Organizacyjnego - Małgorzata Kalarus

Biuro Organizacyjne:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 3,
tel. +48 18 44 82 610, fax. +48 18 44 82 611

Więcej: www.swietodziecigor.pl 
 


 

   

 

 

 

MORENA - PORTALE INTERNETOWE 2007